» نان شیر - یک کیلوگرمی-60 هزار تومان


نان شیر محلی تهیه شده از بهترین مواد طبیعی و متعلق به خود شهر آستانه یادآور طعم گذشته.

ثبت سفارش آنلاین

» توضیحات نان شیر - یک کیلوگرمی-60 هزار تومان

هر کیلو معادل 9 تا 11 عدد


سایر محصولات مرتبط