» فتیر کنجدی - یک کیلوگرمی -


فتیر کنجدی - یک کیلوگرمی - قیمت محصول : 22000 تومان

ثبت سفارش آنلاین

» توضیحات فتیر کنجدی - یک کیلوگرمی -

فتیر کنجدی

وزن : 1000 گرم-یک کیلوگرم

فتیر کنجدی - یک کیلوگرمی - قیمت محصول : 24000 تومان


سایر محصولات مرتبط