» فتیر کنجدی بسته بندی شرکتی - 28هزارتومان


فتیر بهداشتی با بسته بندی مکانیزه در عین حفظ اصالت فتیر سنتی آستانه

ثبت سفارش آنلاین

» توضیحات فتیر کنجدی بسته بندی شرکتی - 28هزارتومان

هر بسته دارای 6 عدد


سایر محصولات مرتبط