» فتیر سیاه دانه-یک کیلوگرم-70 هزار تومان


فتیر سیاه دانه از دانه های مرغوب سیاه دانه با هزاران خاصیت

ثبت سفارش آنلاین

» توضیحات فتیر سیاه دانه-یک کیلوگرم-70 هزار تومان

هر کیلو معادل 13 تا 15 عدد


سایر محصولات مرتبط