» فتیر رازیانه - یک کیلوگرم-70 هزار تومان


محصول اختصاصی و نوآورانه نان و فتیر سنتی آستانه که با متد خاص خود پخت شده است.

ثبت سفارش آنلاین

» توضیحات فتیر رازیانه - یک کیلوگرم-70 هزار تومان

هر کیلو معادل 13 تا 15 عدد


سایر محصولات مرتبط