تماس با نان و فتیر سنتی آستانه

اطلاعات تماس


آدرس :

اراک، شهرستان آستانه، خیابان طالقانی روبروی آتش نشانیپست الکترونیک: info@fatirbashi.ir

شماره همراه: 09188609056

شماره تماس: 06388435133